• Du thuyền ven biển
   Du thuyền ven biển
    Kích thước LxBxD : 30x5.8x3.6
   Sức chở : 14 người
   Công suất máy : * hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ bản, Thiết kế sản xuất, Thiết kế chi tiết, Giám sát kỹ thuật, Đóng mới

   Du thuyền ven biển

    Kích thước LxBxD :  30x5.8x3.6
   Sức chở    :          14 người
   Công suất máy :    *  hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ bản, Thiết kế sản xuất, Thiết kế chi tiết, Giám sát kỹ thuật, Đóng mới 
   • Phà chở ô tô – khách ven biển, tuyến Sài gòn – Côn đảo – Phú quốc
   Phà chở ô tô – khách ven biển, tuyến Sài gòn – Côn đảo – Phú quốc
    Kích thước LxBxD : 86x14x5.4
   Sức chở : 500 khách, 100 xe
   Công suất máy : 2 x 1500 kW
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ

   Phà chở ô tô – khách ven biển, tuyến Sài gòn – Côn đảo – Phú quốc

    Kích thước LxBxD :  86x14x5.4
   Sức chở    :   500 khách, 100 xe
   Công suất máy :    2 x 1500 kW
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ
   • Du thuyền
   Du thuyền
    Kích thước LxBxD : 38x7.5x4.5
   Sức chở : 20 người
   Công suất máy : 1000 hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ bản, Thiết kế sản xuất, Thiết kế chi tiết, Giám sát kỹ thuật, Đóng mới

   Du thuyền

    Kích thước LxBxD :  38x7.5x4.5
   Sức chở    :          20 người
   Công suất máy :    1000 hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ bản, Thiết kế sản xuất, Thiết kế chi tiết, Giám sát kỹ thuật, Đóng mới 
   • Nhà thuyền trên sông
   Nhà thuyền trên sông
   Kích thước LxBxD : 26x6x2.2
   Sức chở : 10 người
   Công suất máy : 350 hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ

   Nhà thuyền trên sông

   Kích thước LxBxD :  26x6x2.2
   Sức chở    :          10 người
   Công suất máy :    350 hp
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ
   • Giàn khoan Jackup
   • Giàn khoan Jackup
   Giàn khoan Jackup
    Kích thước LxBxd :  *
   Sức chở    :          200 người, khoan 120m
   Công suất máy :    *
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ

   Giàn khoan Jackup

   Kích thước LxBxd :  *
   Sức chở    :          200 người, khoan 120m
   Công suất máy :    *
   Công việc thực hiện : Thiết kế sơ bộ
  < 1 2 3 >
  1 of 2 1 of 4
  Amazing Office
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.